میزان تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی چهار ماهه تا تیر سال ۱۴۰۰ / بانک ملی ایران،‌ گره گشای مشکلات مردم

بانک ملی ایران همواره در پرداخت تسهیلات بانکی سرآمد بوده است و آن طور که اطلاعات نظام بانکی حکایت می کند،‌ در بسیاری از سرفصل های، بانک ملی ایران رتبه نخست تخصیص منابع به متقاضیان را دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک ملی ایران همواره در پرداخت تسهیلات بانکی سرآمد بوده است و آن طور که اطلاعات نظام بانکی حکایت می کند،‌ در بسیاری از سرفصل های، بانک ملی ایران رتبه نخست تخصیص منابع به متقاضیان را دارد.

یکی از مهمترین نقش های بانک ها جمع آوری منابع مردمی و تخصیص آن در قالب تسهیلات به متقاضیان است؛ نقشی که بانک ملی ایران طی ۹۳ سال فعالیت خود به خوبی آن را ایفا کرده است و کمتر واحد تولیدی، بنگاه اقتصادی و یا فردی را می توان یافت که از این تسهیلات بهره نبرده باشد.

گرچه جمع منابعی که بانک ملی ایران طی بیش از ۹ دهه حضور خود به نظام اقتصادی کشور تزریق کرده است بسیار زیاد است، اما نگاهی به عملکرد بانک طی پنج سال گذشته در این حوزه می تواند گویای روند آن طی همه دوران فعالیتش باشد.

سال

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

کل تسهیلات پرداختی (میلیارد ریال)

۳.۸۳۴.۰۰۴

۳.۰۱۰.۳۶۸

۲.۲۱۹.۲۲۲

۱.۷۳۳.۶۷۴

۱.۴۲۳.۱۶۶

 

آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است،‌کل نظام بانکی در سال گذشته حدود ۱۹ هزار هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. مقایسه این رقم با تسهیلات پرداختی توسط بانک ملی ایران نشان می دهد که سهم این بانک از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی بیش از ۲۰ درصد بوده است. همچنین اطلاعات موجود حاکی از آن است که کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی سال گذشته نسبت به سال قبل آن بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.

 

میزان تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به تفکیک بخش های اقتصادی طی چهار ماهه منتهی به پایان تیر سال ۱۴۰۰

نام بخش اقتصادی

تعداد

مبلغ (میلیارد ریال)

درصد سهم ازکل پرداختی

کشاورزی و صنایع تبدیلی

۲۴,۷۶۲

۲۳,۵۹۶

۴.۴

صنعت و معدن

۱۹,۴۴۴

۱۶۱,۳۷۳

۳۰.۳

مسکن و ساختمان

۱۰,۰۴۴

۶,۰۷۲

۱.۱

بازرگانی

۵۷,۵۴۹

۸۹,۹۳۳

۱۶.۹

خدمات

۲۱۷,۶۳۵

۲۵۱,۴۷۷

۴۷.۱

صادرات

۱۱۷

۹۷۵

۰.۲

جمع کل

۳۲۹,۵۵۱

۵۳۳,۴۲۶

۱۰۰

 

در حوزه تسهیلات جدید نیز بانک ملی ایران عملکرد درخشانی داشته است، به طوری که مبلغ کل تسهیلات کرونایی پرداخت شده توسط این بانک تا پایان فصل بهار امسال از مرز ۱۲۶.۵ هزار میلیارد ریال عبور کرده و بیشترین تسهیلات به شرکت های دانش بنیان طی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ از سوی این بانک به مبلغ ۳۰.۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. نگاهی به کارنامه بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز از پیشتازی آن حکایت می کند. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته، میزان تسهیلات ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی به ۴۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک ملی ایران نیز در این سال ۲۱۷ هزار و ۲۹۹ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۱۱۳ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۸۵۳ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرده است. مقایسه این اعداد نشان می دهد که حدود ۲۶ درصد تسهیلات این بخش توسط بانک ملی ایران تامین شده است.