ناجا: مسیر ترانزیت به ارمنستان بازگشایی شد

فرمانده مرزبانی ناجا از بازگشایی مسیر ترانزیت قاپان گوریس به ارمنستان در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
فرمانده مرزبانی ناجا از بازگشایی مسیر ترانزیت قاپان گوریس به ارمنستان در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

سرداراحمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا اعلام کرد: با توجه به سطح مبادلات تجاری بین ایران و ارمنستان و جهت تسهیل در مبادلات کالا با رایزنی به عمل آمده با مرزبانی ارمنستان مسیر ترانزیت قاپان گوریس در منطقه نوردوز جلفا به ارمنستان بازگشایی شد.