نحوه گزینش نهایی مجازین آزمون ارشد اعلام شد

براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش، گزینش نهایی مجازین آزمون کارشناسی ارشد براساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد آزمون و ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت.

به گزارش پانا، براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش، گزینش نهایی مجازین آزمون کارشناسی ارشد براساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد آزمون و ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به همراه دفترچه راهنمای انتخاب رشته روز گذشته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

براین اساس، گزینش نهایی در هر یک از مجموعه‌های امتحانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین متقاضیانی که براساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند، با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته‌های انتخابی و نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد و برای هر رشته محل‌های دارای آزمون عملی نمره کل اکتسابی بعد از آزمون علمی ملاک عمل خواهد بود.

همچنین برای فارغ‌التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت در هر کد رشته محل براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص داده خواهد شد.

همچنین طبق مصوبه سیزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، حدنصاب نمره علمی در هر رشته‌ گرایش و در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد بزرگتر یا مساوی پنج است.

بنابراین و به استناد این مصوبه،گزینش نهایی داوطلبان براساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد، نمره آزمون به ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد شد. به نحوی که ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی براساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت تراز اعمال خواهد شد و در صورت ناپیوسته بودن دوره کارشناسی، میانگین معدل دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد.