نخستین جلسه ارزیابی عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد

نخستین جلسه ارزیابی اولین جلسه ارزیابی عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور در سال جاری در محل سالن جلسات سازمان هدفمندسازی برگزار شد.

به گزارش ایبنا، نخستین جلسه ارزیابی اولین جلسه ارزیابی عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور در سال جاری با حضور امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور؛ محسن سخنوری، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، داوود اسماعیلی، مدیرکل دفتر مدیرعامل، عباس امیری راد، مدیرکل حراست، مجتبی سعادتی، سرپرست اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی، جمشید امینی، مدیرکل یارانه های نقدی و غیرنقدی؛ حمیدرضا کشاورز، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی؛ احسان خسروی، مدیرکل دفتر تلفیق برنامه ها؛ داریوش صفری، ذیحساب و مدیرکل امور مالی؛ رضا جعفری، رئیس مرکز داده ورزی و اطلاعات و پروین عالیوند، کارشناس نوسازی و تحول اداری در محل سالن جلسات سازمان هدفمندسازی برگزار شد.

در این جلسه، امید حاجتی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور با تاکید بر اجرای دقیق دستورالعمل های ارزیابی عملکرد سازمان در سال جاری عنوان کرد: مطالعه و بررسی دقیق آیین نامه ها و دستورالعمل های ارزیابی عملکرد سازمان تا حصول نتیجه و اجرایی شدن آن پیگیری و اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه ارتقا و بهبود عملکرد سازمان باعث خدمت رسانی به مردم می شود، اضافه کرد: واحدهای متولی سازمان این نکته را  بدانند هر اندازه در مسیر سنجش خود بر اساس آخرین بخشنامه های ابلاغی در حوزه ارزیابی قرار بگیریم، دایره کیفی و کمی خدمات سازمان بالا می رود و در نتیجه باعث ایجاد رضایتمندی مردم از سازمان می شود.

در ادامه نشست، محسن سخنوری، معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موضعات ارزیابی عملکرد سازمان را در واحدهای مختلف تشریح کرد و اضافه کرد: برای ارزیابی سازمان محورهای اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت بهره وری و نظام اداری، توسعه فرهنگ سازمانی، ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و نظارت و ارزیابی مورد سنجش قرار خواهد گرفت به همین جهت کلیه واحدهای مسئول در اجرای بخشنامه ارزیابی عملکرد جدیت به خرج دهند.

پروین عالیوند، کارشناس نوسازی و تحول اداری نیز در ادامه به صورت تخصصی و جزیی به تشریح بخشنامه ها و محورهای ارزیابی پرداخت و عنوان داشت: یکی از اساسی ترین موضوعات در اجرای کامل دستورالعمل ها بازخوانی و بازبینی مباحث حوزه مسئولیتی است که در دستورالعمل به واحدهای مختلف ابلاغ شده است. ضرورت تسریع در اجرای امور مربوط به این دستورالعمل براساس برنامه زمانبندی مورد تاکید است.

در ادامه این جلسه، معاونین، مدیران کل در خصوص ارزشیابی سازمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.