نرخ سود بین بانکی ۰۸/ ۱۸ درصد شد

نرخ سود بین بانکی با کاهش ۰۹/ ۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی این بازار به ۰۸/ ۱۸درصد رسید.

به گزارش «ایسنا»، نرخ سود بین بانکی با کاهش ۰۹/ ۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی این بازار به ۰۸/ ۱۸درصد رسید.

بانک مرکزی هر هفته نرخ سود بین بانکی را اعلام می‌کند که در حال حاضر جدول تغییرات نرخ بهره بین بانکی نشان می‌دهد که این نرخ به ۰۸/ ۱۸درصد رسیده است. این در حالی است که در بازار بین بانکی نرخ سود پیش از این ۱۷/ ۱۸ درصد بوده و با کاهش ۰۹/ ۰ درصدی مواجه شده است.

البته از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد و تا اواسط تیرماه نیز ادامه یافت. این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد و به ۶۱/ ۱۸ درصد رسید، اما از این زمان به بعد روند کاهشی پیدا کرده و به ۰۸/ ۱۸ درصد رسیده است که به نظر می‌رسد کنترل نرخ بازار بین بانکی در محدوده ۱۸ درصد، سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی باشد.

گفتنی است؛ نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد.