حسین مسافرآستانه، دبیر شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر:

نمی توانیم برای ۲ سال آینده درخواست جدیدی برای اجرا بپذیریم

دبیر شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر گفت: با توجه به تعهدات اجرایی تماشاخانه از سال ۹۸ و ۹۹، نمی توانیم برای ۲ سال آینده درخواست جدیدی برای اجرا بپذیریم.

به گزارش مهر، حسین مسافرآستانه دبیر شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر درباره وضعیت برنامه ریزی اجراهای این تماشاخانه با توجه به اینکه تعطیلی ها و محدودیت های کرونایی اجرای تعهدات سالن های تئاتری را با مشکل مواجه کرده است، به خبرنگار مهر گفت: جدول اجراهای تماشاخانه ایرانشهر از قبل بسته شده ولی به دلیل تعطیلی ها و محدودیت های کرونایی خیلی از نمایش ها نتوانسته اند، روی صحنه بروند.

 

وی یادآور شد: نوبت اجرای بسیاری از نمایش هایی که از سال ۹۸ برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر توسط شورای سیاستگذاری تماشاخانه پذیرفته شده بودند به دلیل تعطیلی ها و محدودیت های کرونایی به تعویق افتاده است.

 

مسافرآستانه با بیان اینکه مشخص نیست وضعیت بازگشایی سالن های تئاتری چگونه خواهد بود، اظهار کرد: با گروه های پذیرفته شده برای اجرا در تماشاخانه وارد گفتگو شده ایم تا ببینیم کدامیک آمادگی اجرا را به محض بازگشایی مجدد تماشاخانه دارند.

 

دبیر شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر در پایان سخنان خود تأکید کرد: با توجه به تعهدات اجرایی تماشاخانه از سال ۹۸ و ۹۹، نمی توانیم برای ۲ سال آینده درخواست جدیدی برای اجرا بپذیریم.