هوای ۴ شهر برای گروه های حساس ناسالم است

هوای شهرهای بندرعباس، اراک و اهواز امروز (یکشنبه 7شهریور ماه) به ترتیب با شاخص‌های 103، 105 و 114 برای گروه‌های حساس ناسالم هستند.
به گزارش ایرنا، هوای شهرهای بندرعباس، اراک و اهواز امروز (یکشنبه) به ترتیب با شاخص‌های ۱۰۳، ۱۰۵ و ۱۱۴ ناسالم برای گروه‌های حساس و هوای شهر اصفهان با شاخص ۱۹۲ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.
هوای شهرهای قزوین با شاخص ۲۰، رشت ۲۶، اردبیل ۳۷، زنجان ۳۹ و یاسوج ۴۳ پاک است.

 

همچنین هوای شهرهای تبریز با شاخص ۵۳، یزد ۵۳، ایلام ۵۴، سمنان ۵۷، کرمان ۵۹، بوشهر ۶۴، سنندج ۶۴، بیرجند ۶۷، قم ۷۰،  شیراز  ۷۲، همدان ۷۲ ، ارومیه ۷۳، کرج ۷۴، مشهد ۷۸، خرم آباد ۸۴، تهران ۸۵، کرمانشاه ۹۱، بجنورد ۹۴ ، زاهدان ۹۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.