از سوی بانک تجارت؛

وام ازدواج به بیش از ۱۱ هزار زوج پرداخت شد

بانک تجارت درپایان تیرماه سال جاری تعداد ۱۱۳۶۷ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش ایبنا، این بانک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل شرایط ازدواج جوانان، این بانک اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت های خود قرار داده و در تیرماه سال جاری به بیش از۱۱ هزار زوج تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند و۱۳۸۵۴ نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیلات قرض الحسنه در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی شعب بانک تجارت پرداخت می شود.

این بانک درپایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰نیز عملکرد شاخصی داشته و دراین بازه زمانی به ۱۱۵۰۱نفر از زوج های جوان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و در مجموع در سه ماهه ابتدای سال نیز به ۱۸۴۳۵ نفر این تسهیلات پرداخت شده است.

بانک تجارت تا پایان اسفند ماه سال ۹۹ به ۸۹۶۴۹نفر از زوج های جوان بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.