از سوی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

واژه «آگهی نما» به عنوان معادل فارسی «بیلبورد» ارائه شد

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «آگهی نما» را به عنوان معادل فارسی «بیلبورد» ارائه کرده است.

به گزارش صداوسیما، گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «آگهی نما» را به عنوان معادل فارسی «بیلبورد» ارائه کرده است.

این گروه در صفحه مجازی خود نوشت: انگلیسی زبانان این سازه را که برای نصب آگهی در خیابان‌های پر رفت و آمد و بزرگراه‌ها نصب می‌شود، billboard نامیده‌اند که در لغت به معنی «تخته‌ای برای اعلان عمومی» است. در فارسی به آن «آگهی‌نما» می‌گوییم.