واکسیناسیون دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شریف آغاز می شود

دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف، می‌توانند از روز ۲۰ شهریورماه طبق برای دریافت دوز اول واکسن سینوفارم اقدام کنند.

واکسیناسیون دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی شریف از ۲۰ شهریور آغاز می‌شود.

به گزارش دانشگاه شریف، دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف، می‌توانند از روز ۲۰ شهریورماه طبق برای دریافت دوز اول واکسن سینوفارم اقدام کنند.

زمان شروع واکسیناسیون ساعت ۹ صبح روز شنبه، ۲۰ شهریور خواهد بود که با توجه به عدم قطعیت در زمان توزیع واکسن‌ها در شهر تهران، ممکن است این زمان مدتی جابه‌جا شود.

واکسیناسیون در طبقه هم‌کف اداره امور تعذیه (سلف دانشجویی البرز) انجام خواهد شد. ورود از درب غربی سالن البرز و خروج از درب جنوبی این سالن خواهد بود.

احراز هویت، ثبت مشخصات دانشجوها در سامانه برخط وزارت بهداشت و چرخه انجام کار از سوی کارشناسان و با نظارت ناظران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد.

هنگام مراجعه دانشجویان خوابگاهی همراه داشتن اصل کارت ملی الزامی‌ست.