ورود دومین محموله واکسن اهدایی از اتریش به کشور

سفارت اتریش در ایران اعلام کرد: دومین محموله از مجموع یک میلیون واکسن اهدایی استرازنکا از اتریش وارد فرودگاه امام خمینی شد.
دومین محموله از مجموع یک میلیون واکسن اهدایی استرازنکا از اتریش در حضور دیتریش هایم سفیر این کشور در ایران وارد فرودگاه امام خمینی شد.

به گزارش ایسنا، سفارت اتریش در ایران با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود  بر ضرورت تلاش مشترک جهت غلبه بر بحران کووید ۱۹ تاکید کرد و افزود: ارسال این محموله همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی برای مهاجران افغان را فراهم می کند چرا که اگر همه ایمن نباشند، هیچ کس ایمن نخواهد بود.