وزارت امور خارجه: واکسن‌های آمریکایی خریداری خواهند شد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در پاسخ به سوالی در مورد واردات واکسن های فایزر و مدرنا به کشور گفت: برای واردات فایزر و مدرنا به کشور محدودیت نداریم.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات واکسن های فایزر و مدرنا به کشور و همچنین سیاست دولت در ارتباط با موضوع واردات واکسن کرونا و اینکه یکی از رهیافت های دولت جدید استفاده از راه های غیربرجامی برای تأمین منافع اقتصادی کشور بوده که در بحث واردات واکسن کرونا آن را مشاهده کردیم، تصریح کرد: ما در خصوص واردات واکسن کرونا به کشور هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم. البته همان طور که پیش از این نیز گفته ام مرجع صلاحیت دار قطعی و یگانه تأیید اینکه کدام واکسن وارد کشور شود از روز اول بر عهده وزارت بهداشت بوده است و وزارت خارجه از همان روز اول تمام امکانات واردات را برای تحقق این موضوع به کار برده است.

 

وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته و یا این اینکه تصور این بوده که منابع قابل اعتمادی نیستند و یا شرکت های وارداتی دارای ویژگی های واردات نبوده اند برخی از آن ها تأیید نشد ولی در یکی، دو ماه اخیر به صورت حداکثری تمامی درخواست ها تأیید شده اند و این ها از مسیرهای مختلف باعث تسریع واردات واکسن به کشور شده اند.

 

خطیب زاده ادامه داد: ما از مسیر کواکس و از مسیر همکاری با کشورهایی مثل چین که گفت وگوها با مقات این کشور برای واردات چند ده میلیون دوز بوده مسیر را پیش برده ایم.

 

وی گفت: در مورد واکسن هایی که اسم برده شد نیز هیچ محدودیتی نداریم. موارد به وزارت بهداشت منتقل و این وزارتخانه تأیید کرده و اگر مسائل فنی آن نیز تأیید شود این موضوع انجام خواهد شد.

 

خطیب زاده با بیان اینکه در خصوص تأمین نیازهای مردم مسیر برجامی و غیربرجامی نمی شناسیم و ما برای تأمین نیازهای مردم اساسا هیچ خط قرمزی نداریم، خاطر نشان کرد: یک دولتی در جهان است که می خواهد خود را به عنوان پلیس دنیا معرفی کند، گردن کشی می کند و بدون توجه به مقررات بین الملل خودش قانون می نویسد و خودش مجری، قاضی و زندان بان می شود. ما از روی اول این روند را به رسمیت نشناختیم و اکنون نیز دنیا بیدار شده و می داند که آمریکا نمی تواند قوانین داخلی خودش را به نظام جهانی تحمیل کند.