«وپاسار» پیشنهاد افزایش سرمایه می دهد

شرکت بانک پاسارگاد در کدال اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.
شرکت بانک پاسارگاد در کدال اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.

شرکت بانک پاسارگاد در افشای اطلاعات با اهمیت گروه “ب” در کدال اطلاعیه جدیدی در مورد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد منتشر کرد .

همچنین؛ با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵/۵۲۰/۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور تقویت ساختار مالی در نتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش سقف اعطای تسهیلات، ارتقای رتبه بانک در رتبه بندی های بین المللی، بهبود نسبت های مالی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می شود .

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش اطلاع رسانی می شود و بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است .