پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای / ایران عضو اصلی سازمان شانگهای شد

در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای، با اعلام نظر موافق ۸ کشور عضو؛ جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد.

به گزارش جماران، با اعلام نظر موافق ۸ کشور عضو؛ جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد.

در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران ۸ کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند.

بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده و کشورمان از این پس به عنوان عضو اصلی این سازمان مهم منطقه ای با کشورهای عضو همکاری و تعامل خواهد داشت.