چه تعداد خودرو در چهار سال آینده فرسوده می‌شوند؟

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفت: در طول چهار سال آینده، تعداد خودروهای فرسوده در ایران به ۸ میلیون خودرو می‌رسد.

به گزارش اعتمادآنلاین، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفت در طول چهار سال آینده، تعداد خودروهای فرسوده در ایران به ۸ میلیون خودرو می‌رسد که هر کدام سالانه حدود ۲۵ میلیون تومان «بنزین بیشتری» مصرف می‌کند.

 

02