کاهش حقوق کارکنان دولت تکذیب شد

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، کاهش حقوق کارکنان دولت کذب محض است.

به گزارش تسنیم، سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، کاهش حقوق کارکنان دولت کذب محض است.

سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: اخبار و مطالبی که در مورد کاهش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در برخی از شبکه های اجتماعی به نقل از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده کذب محض است.

در این اطلاعیه تاکید شده که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور از جمله کارکنان دولت از جمله برنامه هایی است که این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال میکند.