کاهش نسبت خسارت در شرکت های بزرگ بیمه + جدول

در پنج ماهه منتهی به 31 مرداد 1400 نسبت خسارت 10 شرکت ممتاز صنعت بیمه 54 درصد شد. این در حالی است که در پنج ماهه منتهی به 31 مرداد 1399 معادل 63 درصد بود.

به گزارش بانکداری ایرانی، در مرداد ۱۴۰۰ وضعیت نسبت خسارت شرکت های بیمه نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ بهبود مناسبی داشته‌است.

در پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ نسبت خسارت ۱۰ شرکت ممتاز صنعت بیمه ۵۴ درصد شد. این در حالی است که در پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ معادل ۶۳ درصد بود.

این کاهش نسبت خسارت بیشتر مدیون کنترل خسارت در رشته های خاص است.

در سال ۹۹ وضعیت خسارت های پرداختی و بیمه نامه های صادره وضعیت مناسبی نداشته و و نسبت خسارت بالای ۶۳ درصدی ناشی از پرداخت زیاد خسارت در بیمه شخص ثالث و درمان بوده است. در حقیقت بیشترین پرداختی خسارت در بین رشته‌های بیمه‌گری مربوط به بیمه شخص ثالث در درجه اول و سپس بیمه درمان است.

در سال ۱۴۰۰ این وضعیت اندکی تغییر کرد. در حقیقت بیمه شخص ثالث افزایش چشمگیری داشته اما پرداخت در واقع رشدی نداشته است و تمامی شرکت‌های مورد بررسی نسبت خسارت خود را بهبود بخشیدند البته بیمه دی به دلیل وضعیت پرداخت بیمه درمان بواسطه سهامدار عمده شرکت است. هرچند باید گفت که این میزان خسارت بیمه درمان به دلیل پرداخت سنواتی خسارت است. مربوط به ماه جاری نیست بلکه مربوط به سال گذشته بوده و پرونده ان در حال حاضر باز است.

بالاترین نسبت خسارت مربوط به بیمه دی در سال جاری است اما با این وجود شاهد کاهش معنادار نسبت خسارت هستیم اما با این وجود همچنان نیاز به اصلاح بیشتری دارد.

کمترین نسبت خسارت همانند ماه های قبل متعلق به بیمه پاسارگاد است. رقم ۲۱ واحدی نسبت خسارت در سال قبل باز هم کمتر شده و توانست وضعیت بهتری را نسبت به سال قبل رقم بزند.

نکته جالب توجه در مرداد امسال کاهش معنا دار سهم بیمه شخص ثالث و درمان در کل پرتفوی شرکت است.

 

کم شدن نسبت خسارت در شرکت های بزرگ بیمه