بیمه نوین در پایان مرداد ماه 1400؛

کاهش ۲۵ درصدی سهم بیمه درمان از پرتفوی + جدول

شرکت بیمه نوین با سرمایه ثبت شده 262.4 میلیارد تومان و با نماد «نوین» که در فرابورس ایران در حال فعالیت است گزارش مرداد ماه سال 1400 را منتشر کرد.

به گزارش بانکداری ایرانی، بیمه نوین در پنج ماه نخست سال جاری ۶۹۳ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل ۳۰۴ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت ۳۸۹ میلیارد تومان بود این رقم در مدت مشابه سال گذشته  ۴۳۸ میلیارد تومان بوده است.

 

براساس این گزارش، این شرکت در مردادماه سال جاری ۱۳۹ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و ۶۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت ۷۳ میلیارد تومان بود. این شرکت خصوصی در این دوره پنج ماهه حق بیمه تولیدی خود را به ۶۹۳ میلیارد تومان رساند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته چهار درصد رشد داشته است و خسارت پرداختی هم با افزایش ۳۳ درصدی به ۲۲۹ میلیارد تومان رسید.

 

بیمه نوین
 در بخش تولید حق بیمه در این دوره زمانی ، رشته های درمان ۲۵ درصد، زندگی ۲۰، ثالث ۱۹ درصد، آتش سوزی  ۱۴ درصد و مسئولیت ۷ درصد به ترتیب بیشترین سهم از پرتفوی این شرکت را به خود اختصاص داده اند. در دوره مشابه سال گذشته درمان ۵۰ درصد، زندگی ۱۵ درصد ، ثالث ۱۳ درصد و مسئولیت ۵ بیشترین سهم را داشتند. مهمترین تغییرات پرتفوی بیمه نوین در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در بخش تولید حق بیمه ، کاهش ۲۵ درصدی سهم بیمه درمان و رشد ۵ درصدی بیمه های زندگی و رشد ۲ درصدی سهم رشته  مسئولیت و رشد ۶ درصدی ثالث است.
بیمه نوین

 در بخش پرداخت خسارت در این دوره زمانی ، رشته های درمان ۵۳ درصد ، زندگی۱۸ درصد، ثالث۱۰ درصد ، بدنه خودرو ۷ درصد به ترتیب بیشترین سهم از پرتفوی این شرکت را به خود اختصاص داده اند. در دوره مشابه سال گذشته درمان ۴۷ درصد، ثالث ۱۷ درصد، زندگی ۱۶ درصد و بدنه خودرو ۶ درصد بیشترین سهم را داشتند. مهمترین تغییرات پرتفوی بیمه نوین در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته در بخش پرداخت خسارت ، رشد ۶ درصدی سهم بیمه درمان و کاهش ۷ درصدی سهم رشته ثالث است.
بیمه نوین