کرونا آزمون وکالت و کارشناسان رسمی را به تعویق انداخت

با اوج گیری کرونا، آزمون ورودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به تعویق افتاد.
به گزارش ایرنا، با اوج گیری کرونا، آزمون ورودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به تعویق افتاد.

طبق اعلام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قرار بود آزمون کارشناسی رسمی ۱۸ شهریور و آزمون وکالت این مرکز روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شود.

براساس این اعلام، هنوز زمان احتمالی برگزاری آزمون‌های مورد اشاره، اعلام نشده است.