کلیه امور بانکی به ۳۱ مردادماه موکول خواهد شد / بانک‌ها در تعطیلات آتی شعب کشیک ندارند

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با توجه به تاکید ستاد ملی کرونا و نیز تعطیلی سامانه‌های بانکی ساتنا و چکاوک، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری از تاریخ  25 مرداد ۱۴۰۰ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل بوده و لذا امکان تعیین شعب کشیک وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایبنا، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: در ایام تعطیلی سراسری ۲۵ تا ۳۰ مردادماه، امکان تعیین شعب کشیک وجود ندارد و کلیه امور بانکی به ۳۱ مردادماه موکول خواهد شد.

محمدرضا جمشیدی؛ دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این اطلاعیه آورده است: با توجه به تاکید ستاد ملی کرونا و نیز تعطیلی سامانه‌های بانکی ساتنا و چکاوک، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری از تاریخ  ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل بوده و لذا امکان تعیین شعب کشیک وجود نخواهد داشت.

محمدرضا جمشیدی خاطرنشان می‌نماید تمدید ضمانتنامه‌های بانکی در ایام تعطیل از طریق سامانه سپام در روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ انجام خواهد گرفت.

ضمنا خواهشمند است بانک‌ها و موسسات اعتباری تمهیدات لازم را به منظور تامین اسکناس کافی در دستگاه‌های خودپرداز در ایام مزبور داشته باشند.