گروسی: نیازی به صدور قطعنامه در شورای حکام علیه ایران نیست

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: من به  شورای حکام نظرات و دیدگاه‌هایم را ارائه خواهم کرد به آنها چیزهایی را که بدست آوردم توضیح خواهم داد و آنها المان‌های جدیدی را در اختیار خواهند داشت و آنها درباره صدور قطعنامه تصمیم گیری خواهند کرد.

به گزارش فارس، «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران در فرودگاه وین در کنفرانس خبری شرکت کرد.

وی در این کنفرانس خبری گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع ارتباط بزرگی با ایران داشته که این موضوع در سفر به تهران حل شد.

وی اضافه کرد: «من توافقی با دولت قبلی داشتم که نیار داریم که دولت جدید نیز به آن متعهد باشند تا موضوعات باقی مانده با آژانس حل شوند».

 

گروسی گفت: «توافق با ایران توافق دائمی نبوده و این توافق زمانی را برای دیپلماسی می‌دهد بدون آنکه ما اطلاعات مورد نیاز در ایران را از دست دهیم و البته معلوم نیست که تا چه زمان این موضوع طول بکشد».

وی اضافه کرد: «ما به جایگزینی دوربین‌های شکسته شده و خراب شده در کارخانه کرج خواهیم پرداخت و سرویس دوربین‌ها به زودی و طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت».

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «ما به طور کلی درباره برنامه غنی سازی ایران صحبت کردیم اما پس از سرویس مجدد دوربین‌ها، ما نیاز داریم تا با دولت جدید ایران بشنیم و درباره موضوعات نگران کننده صحبت کنیم و مشکلات را مطرح کرده و با آنها مذاکره کنیم. پس از نشست‌ها و گفت‌وگوها در وین به تهران باز خواهم گست و با مقام‌ةای ارشد ایرانی گفت‌وگو خواهم کرد».

گروسی اضافه کرد: «من به  شورای حکام نظرات و دیدگاه‌هایم را ارائه خواهم کرد به آنها چیزهایی را که بدست آوردم توضیح خواهم داد و آنها المان‌های جدیدی را در اختیار خواهند داشت و آنها درباره صدور قطعنامه تصمیم گیری خواهند کرد. توافق جدید به ما اجازه می‌أهد تا اطلاعات درباره فعالیت هسته‌ای ایران در زمینه آب سنگین، روتورها، سانتریفیوژها و غنی سازی ادامه یابد.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که آیا به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره صدور قطعنامه توصیه‌های خواهد داشت، گفت: «به این موضوع نیازی نیست. فکر می‌کنم موفق شدیم تا فوری‌ترین موضوع را که از دست دادن قریب‌الوقوع اطلاعات بود که تا دیروز با آن مواجه بودیم را برطرف کنیم. ما الان یک راه‌حل داریم».

وی گفت: «مذاکرات من با مدیر کل آژانس انرژی اتمی ایران بسیار صریح بوده و این مذاکرات سازنده بود.  به نظر می رسد که با این توافق فضایی برای دیپلماسی فراهم شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره به دنبال ایجاد راه حل است. الان یک مسیر در برابر ما قرار دارد و ما دیدارهای دیگری خواهیم داشت».

گروسی در ادامه این کنفرانس خبری درباره پادمان‌ها تاکید کرد که هیچ چیزی به حاشیه رانده نخواهد شد و چیزی از دید وی پنهان نخواهد ماندو

وی افزود: «اما با توجه به دولت جدید در ایران،‌ نیازمند آن هستیم که با آنها بشینیم و مشکلات را مطرح کرده و درباره آن با آنها مذاکره کنیم».

گروسی در این کنفرانس خبری مشخص نکرد که بازرسان چه زمانی به تجهیزات نظارتی تاسیسات هسته‌ای ایران دسترسی خواهند داشت اما وی گفت که این موضوع «بسیار زود» اتفاق خواهد افتاد اما به سوال خبرنگاری که خواست مشخص کند که این دسترسی پیش یا پس از نشست چند روز آینده شورای حکام خواهد بود،‌ پاسخ صریحی نداد. اگر چه برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که این دسترسی پس از نشست شورای حکام خواهد بود.