گزارش عملکرد ۴ ماهه صنعت بیمه روی میز افکار عمومی

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی اعلام کرد میزان تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود ۴۵.۷ و ۴۰ درصد رشد برآورد شده است.

مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه در چهار ماهه اول سال جاری به ترتیب در حدود ۳۱.۷ و ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، میزان تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود ۴۵.۷ و ۴۰ درصد رشد برآورد شده است.

همچنین حق بیمه تولیدی اکثر رشته های بیمه غیر از سه رشته بیمه بدنه اتومبیل، درمان و پول با ۳۷.۷، ۲۳.۴ و ۴۱ درصد رشد، بالاتر از رشد بازار بیمه (با ۴۵.۹ تا ۱۹۲.۳ درصد ) بوده  است، که در مجموع با سهم عمده ۷۵.۳ درصد از کل، رشد حق بیمه تولیدی بازار در حدود ۴۵.۷ درصد را رقم زده است. به گواه کارشناسان و تجارب گذشته رشد حق بیمه تولیدی بازار در دوره های زمانی کمتر از ۹ ماهه با تغییرات زیادی همراه بوده و پس از آن، رشد بازار بیمه به میزان سالانه خود نزدیک خواهد شد.

در این بازه زمانی چهارماهه، نسبت خسارت بازار با ۱.۹ واحد کاهش در مقایسه با ۴ ماهه نخست سال گذشته به ۴۶.۶ درصد رسیده که در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکت های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

با این وجود بررسی آمار عملکرد شرکت ها و رشته های بیمه از حیث “نسبت خسارت” در این مدت چهار ماهه نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها را در دسترس قرار داده و دستاوردهای واقعی آنها را نشان بدهد.

بر اساس این گزارش، رشته‌ های کشتی با ۷۳۴ %، درمان با ۹۵.۴ % و بدنه اتومبیل با ۵۶.۹ % نسبت خسارتی بالاتر از بازار را به خود اختصاص داده اند.

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود ۶۹ و ۷۵ درصد بوده است.

این گزارش می افزاید سهم سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۵.۶، ۱۷.۹ و ۱۵.۸ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار به شمار می رود که البته سهم شرکت ها و رشته های بیمه در دوره های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است.

گفتنی است  در این مدت حدود ۲۰.۷ میلیون بیمه نامه صادر و ۱۵.۲ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است و تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به چهار ماهه اول سال قبل، به ترتیب ۴.۷ و ۱۹.۹ درصد رشد داشته است.

 آنچه دیگران می خوانند: 

    بر اساس همین گزارش، رشد ۴.۷ درصدی تعداد بیمه نامه صادره به واسطه رشد این تعداد در اکثر رشته های بیمه بین ۴.۲ تا ۲۰۰ درصد بوده  که در مجموع با سهم ۳۳.۷در بازار بیمه با کاهش در تعداد بیمه نامه های صادره رو به رو شده اند.

    گزارش چهارماه نخست سال جاری بر این نکته تاکید دارد که عملکرد صنعت بیمه در رشته های زندگی، آتش سوزی، بدنه اتومبیل، حوادث و حوادث راننده در رشد تعداد بیمه نامه های بازار به طور ویژه تاثیر بیشتری دارد به نحوی که تعداد بیمه نامه های صادره آنها در مجموع با ۶۰.۹ درصد سهم از کل، در مقایسه با چهار ماهه نخست سال گذشته به ترتیب ۱۸، ۲۰.۸، ۴.۲، ۶.۶ و ۰.۹ درصد رشد داشته است.

    شایان ذکر است که رشد ۱۹.۹درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد ۲۱.۲ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده ۹۴.۱ درصد از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است.