سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد:

۳ پرونده در دادگاه مطبوعات رسیدگی شد

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به ۳ پرونده مطبوعاتی در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به ۳ پرونده مطبوعاتی در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد.

احمد مومنی راد  با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری آفاق نیوز به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی بود که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب  متهم را مجرم دانست و نیز به اتفاق آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

 

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام  نشر اکاذیب و مطلب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر  بود که  هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست  و نیز به اتفاق آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

 

مومنی راد در پایان گفت: در پرونده سوم هم با توجه به اعلام رضایت شاکی قبل از تشکیل دادگاه، رییس دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.