۳.۱ میلیارد تراکنش بانکی در مردادماه انجام شده است

شرکت شاپرک اعلام کرد: در مردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است.

به گزارش ایبنا، طبق اعلام شرکت شاپرک، در مردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است.

بررسی جدیدترین گزارش شاپرک نشان می دهد که در مردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۴۹۱ هزار تراکنش به ارزش ۵.۳۶۸.۸۳۹.۳۹۴ میلیون ریال انجام شده که رشد اسمی ماهانه مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۲.۵۸ درصد و رشد حقیقی آن نیز منفی ۱۸.۸۸ درصد بوده است. در عین حال، ‌رشد اسمی ماهانه مردادماه نسبت به تیر، ۴.۲۳ درصد کاهش نشان می دهد.

بر پایه این گزارش، سهم ابزار پذیرش اینترنتی از تعداد کل تراکنش ها ۶.۲۷ درصد، سهم ابزار پذیرش موبایلی ۳.۵۷ درصد و سهم کارتخوان های فروشگاهی نیز ۹۰.۱۷ درصد بوده است.

همچنین ۹۸.۶۵ درصد از مبلغ تراکنش های شاپرکی انجام شده مربوط به خرید کالا و خدمات و ۱.۳۵ درصد نیز در مردادماه مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بود.