۴ تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک گردشگری

بانک مرکزی با برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده بانک گردشگری به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند ۹۹ مشروط به اعمال ۴ تکلیف موافقت کرد.
بانک مرکزی با برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده بانک گردشگری به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند ۹۹ مشروط به اعمال ۴ تکلیف موافقت کرد.

۱. اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ کردن ذخایر لازم به مبلغ ۲۶۱.۳ میلیارد تومان بابت کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی در صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۹۹

۲. اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ کردن ذخایر لازم به مبلغ ۱۴۶.۷ میلیارد تومان بابت سرفصل بدهکاران موقت بلافاصله پس از برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده

۳. اعمال ثبت های اصلاحی و برگشت درآمد ناشی از سود تعهدی شناسایی شده مشکوک‌الوصول به مبلغ ۷۴۳ میلیارد تومان بلافاصله پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده

۴. لزوم توجه مجمع عمومی صاحبان سهام به اصلاحات لازم در خصوص سرفصل تسهیلات بازار بین بانکی دریافتی – ریال و انتقال آن به سرفصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتنی از بانک ها، متعاقباً اصلاح هزینه های مرتبط در سرفصل هزینه های مالی و انتقال آن به سرفصل هزینه سود سپرده ها و اعمال آن در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سال ۱۴۰۰