دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه:

۵ میلیون دوز واکسن فوق برنامه به کشور وارد می‌شود

دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه در توئیتی نوشت: با همت همکاران و کمک وزارت بهداشت و لطف خدا، فردا (پنج شنبه 11 شهریور ماه) ۵ میلیون دوز واکسن فوق برنامه به کشور وارد می‌شود.

رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه در توئیتی در صفحه شخصی خود از موج تازه واردات واکسن به کشورمان خبر داد و گفت: با همت همکاران و کمک وزارت بهداشت و لطف خدا، فردا(پنج شنبه) ۵ میلیون دوز واکسن فوق برنامه به کشور وارد می‌شود.

 

‌به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: ۱۱ الی ۱۹ شهریور، هفته پُر واکسنی خواهد بود.

 

گفتنی است، دستیار وزیر امور خارجه کشورمان( ۱۸ مرداد) از آغاز واردات گسترده واکسن خبر داده بود.