۶۲ میلیارد تومان برای تقویت بنیه فرهنگی پرداخت شد

سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌های کشور اعلام کرد:مبلغ ۶۲میلیارد تومان از محل منابع این سازمان به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شورای سیاستگذاری حوزه‌‌‌های علمیه خواهران پرداخت شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌های کشور اعلام کرد: در اجرای سیاست‌‌‌های حمایتی و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه کل کشور ابلاغی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌های کشور، مبلغ ۶۲میلیارد تومان از محل منابع این سازمان به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شورای سیاستگذاری حوزه‌‌‌های علمیه خواهران پرداخت شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور در مورد این خبر اعلام کرد: در اجرای ردیف «۲۱» جدول مصارف هدفمندی و بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه کل کشور در سال‌جاری مبلغ ۱۰میلیارد تومان به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به‌منظور فعالیت اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی و اجتماعی و همچنین مبلغ ۱۷میلیارد تومان دیگر از محل ردیف مذکور به سازمان بسیج برای انجام طرح شهید استوار پرداخت شد.

امید حاجتی ادامه داد: همچنین در اجرای بند «۱۶» مصارف هدفمندی جدول تبصره «۱۴» از محل درآمدی تبصره مذکور مبلغ ۲۰میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری حوزه‌‌‌های علمیه خواهران در کشور پرداخت شد تا در راستای اهداف مشخص‌شده در برنامه توسعه‌‌‌ای این بند از قانون بودجه محقق شود.

او افزود: همچنین مبلغ ۱۵میلیارد تومان از محل اجرای ردیف «۴۰» جدول مصارف هدفمندی بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه کل کشور در سال‌جاری به سازمان تبلیغات اسلامی بابت کاهش آسیب‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی پرداخت شد که امیدواریم این حمایت‌‌‌ها به تقویت سازمان‌های فرهنگی برای کاهش آسیب‌‌‌های اجتماعی در کشور منجر شود.