آثار نمایشی پنجم مهر ماه اجرا نخواهند داشت

تعطیلی تئاتر همزمان با اربعین امام حسین (ع) بدین صورت است که همه آثار نمایشی روز دوشنبه پنجم مهر ماه اجرا نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا، نمایش های روی صحنه روزهای یکشنبه و دو شنبه چهارم و پنجم مهر ماه به دلیل همزمان شدن با اربعین تعطیل هستند.

تعطیلی تئاتر همزمان با اربعین امام حسین (ع) بدین صورت است که همه آثار نمایشی روز دوشنبه پنجم مهر ماه اجرا نخواهند داشت. همچنین نمایش‌هایی که اجرای آنها بعد از اذان مغرب آغاز می‌شود، روز یکشنبه چهارم مهر ماه هم اجرا ندارند.

 

در حال حاضر اغلب سالن‌های دولتی تئاتر هنوز فعالیت روتین خود را آغاز نکرده‌اند. این سالن‌ها به دلیل اوج گیری کرونای دلتا تعطیل شده بودند که فعالیت‌شان از روز ۲۸ شهریور ماه بلامانع اعلام شد.

با این حال بیشتر نمایش‌هایی که در این سالن‌ها روی صحنه می‌رفتند، هنوز اجرای خود را از سر نگرفته‌اند. بر همین اساس مجموعه تئاتر شهر این روزها فقط میزبان نمایش «تن‌ها» است که اجرای آن در روزهای یاد شده تعطیل خواهد بود.