آغاز موج جدیدی از کرونا در کشور

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: موج جدیدی از بیماری کرونا را در کشور شاهد هستیم که در شهرهای مختلف با سیر صعودی و نزولی متفاوتی حاکم شده است.

تصمیم به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در اختیار ستادهای استانی قرار گرفته است.

شیراوژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: موج جدیدی از بیماری کرونا را در کشور شاهد هستیم که در شهرهای مختلف با سیر صعودی و نزولی متفاوتی حاکم شده است. تصمیم کلی و نهایی اتخاذ نشده است که مراکز آموزشی و  آموزش عالی به یکباره تعطیل یا فعال باشند چراکه اگر در روزهای آینده رنگ کرونایی استان های کشور به سمت قرمز برود اختیار تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به ستاد های آن استان ها واگذار خواهد شد.

وی افزود: در برخی استان ها امکان دارد آموزش ها به صورت مجازی و یا دوره ای باشد زیرا باتوجه به تجربه ای که کشور در ماه های گذشته در آموزش های مجازی داشتیم متاسفانه با افت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان روبه رو شدیم.