ابلاغ دستور پرداخت تسهیلات بدون ضامن به شعب بانک ملی

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران خود را به پرداخت تسهیلات خرد ابلاغی تا سقف یک میلیارد ریال مطابق شرایط جدید متعهد می‌داند.

مدیر عامل بانک ملی ایران با ابلاغ دستور پرداخت تسهیلات بدون ضامن به شعب این بانک، گفت: بانک ملی ایران خود را به پرداخت تسهیلات خرد ابلاغی تا سقف یک میلیارد ریال مطابق شرایط جدید متعهد می‌داند.

 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا فرزین اظهار کرد: بر این اساس، پرداخت تسهیلات خرد از این پس با متناسب با رتبه اعتباری مشتریان و مطابق با دستورالعمل صادره خواهد بود.

 

فرزین اظهار داشت: سهولت پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان خوش حساب، مورد تاکید دولت است و  اگر فردی پیشتر در نوبت بوده و اکنون زمان دریافت تسهیلات وی رسیده است نیز می تواند بدون ضامن، تسهیلات خود را دریافت کند.

 

گفتنی است سامانه نظارت مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی bazresi.mefa.ir   ، سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران به نشانیhttps://www.bmi.ir/complaints  و نیز شماره تماس های ۸۸۹۴۳۱۵۴ الی ۵۸ داخلی های ۱۲۸ تا ۱۳۲ و شماره تلفن ۸۸۸۰۴۳۰۹ بانک ملی ایران آماده رسیدگی به شکایات در این زمینه است.