اتمام حجت رییسی با بانک‌‌ها

رییس جمهوری امروز با اشاره به برخی از تخلفات بدحساب های بانکی و همچنین سختگیری با مردم و متقاضیان تسهیلات بانکی، پنج فرمان صادر کرد و بانک ها را ملزم به اجرای این فرمانها دانست.

رییس جمهوری امروز با اشاره به برخی از تخلفات بدحساب های بانکی و همچنین سختگیری با مردم و متقاضیان تسهیلات بانکی، پنج فرمان صادر کرد و بانک ها را ملزم به اجرای این فرمانها دانست.

رییسی در نشست هیات دولت با تاکید بر لزوم سهل گیری بانک‌ها با مردم دستورالعملی را به صورت ضمنی مطرح کرد که بانک‌ها باید در راستای اجرای آن تلاش کنند.

این فرمان که شامل پنج بند است به مواردی از جمله تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، برخورد جدی با بدحساب‌ها، راه اندازی یا واگذاری واحدهای تملیکی و… اشاره دارد.

ابراهیم رییسی در ادامه این پنج فرمان را تشریح کرده و گفت: بانک ها به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر کنند و دستشان را قطع کنند.

رییس دولت سیزدهم خطاب به بانک‌ها ادامه داد: در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید. از طرفی هم سریعا واحد‌های تملک شده تولیدی را یا راه اندازی کنید یا واگذار شوند.

وی با اشاره به سود مازاد دریافتی توسط برخی از بانک‌ها عنوان کرد: بانک ها باید سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک مرکزی را هرچه زودتر پس بدهند.

رییس جمهوری در پنجمین بند از این فرمان نیز تاکید کرد: حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل و اعلام نتیجه کند.

گفتنی است برخی از گزارشات مبنی بر خودداری بانک‌ها از ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان بوده که حاکی از وعده بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۱ است