افت ۰.۳۶د‌رصدی شاخص کل بورس + جدول

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۹ و ۳۰دقیقه، ۰.۳۶د‌رصد افت داشت.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۹ و ۳۰دقیقه، ۰.۳۶د‌رصد افت داشت همچنین شاخص هم‌وزن ۰.۳۷درصد افت کرد.

در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شاخص کل بورس پس از افت پنج هزار و ۳۲۵واحدی (۰.۳۶درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۸۲هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۳۷درصدی مواجه شد.

آخرین قیمت ۳۷نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۱۶۶نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

نمادهای «کیمیاتک»، «فسبزوار»، «شبندر»، «کدما»، «شستا»، «شپنا» و «کالا» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های بورس و نمادهای «توسن»، «فجهان»، «فرابورس»، «مدیریت»، «دی»، «وهامون»، و «سپیدار» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به بیش از هزار و ۲۸۵میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی بیش از ۲۱۵میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.

TSR Watermark - 241