افزایش دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان بهار ۱۴۰۰

حجم دارایی های خارجی سیستم بانکی با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، همراه بوده است.

به گزارش ایبنا، گزیده آمارهای اقتصادی بهار ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی منتشر شد و در بخشی از آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال، به دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی اشاره شده است.

بررسی جزئیات این بخش، نشان می‌دهد در پایان خردادماه ۱۴۰۰، حجم دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی با ۵۰.۳ درصد رشد نسبت به پایان خردادماه سال گذشته به رقم ۸۴۶۰۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که این میزان در پایان خردادماه سال ۹۸ به بیش از ۵۶ هزار و ۲۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده بود.

به طور مشخص، میزان دارایی‌های سیستم بانکی کشورمان در پایان خردادماه ۱۴۰۰ شامل مواردی هچون «دارایی‌های خارجی به میزان ۲۰۱۳۴ هزار میلیارد ریال»، «بدهی بخش دولتی به میزان ۶۴۷۵.۶ هزار میلیارد ریال»، «بدهی بخش غیردولتی به میزان ۲۵۶۶۰.۴ هزار میلیارد ریال» و  «سایر بدهی ها به میزان ۲۰۴۸۳.۱ هزار میلیارد ریال» است؛ که در این بخش رقم دارایی های خارجی سیستم بانکی با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، همراه بوده است.

اما در بخش بدهی‌های سیستم بانکی، مواردی همچون نقدینگی، وام ها و سپرده‌های بخش دولتی و … مشاهده می‌شود که به طور مشخص، حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته با رشد بیش از ۳۹ درصدی به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این میزان نقدینگی در پایان خردادماه امسال شامل ۷۲۶۱.۹ هزار میلیارد ریال پول و ۲۹۷۹۲.۱ هزار میلیارد ریال شبه پول است که به ترتیب نسبت به خردادماه سال گذشته، ۴۴.۶ و ۳۸.۲ درصد بیشتر شده است.