افزایش ۰.۳ د‌رصدی شاخص کل بورس + جدول

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۹ و ۳۰دقیقه، ۰.۳د‌رصد رشد داشت.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۹ و ۳۰دقیقه، ۰.۳د‌رصد رشد داشت همچنین شاخص هم‌وزن ۰.۲۷درصد صعود کرد.

در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شاخص کل بورس پس از رشد چهار هزار و ۴۶۸واحدی (۰.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۸۹هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۰.۲۷درصدی مواجه شد.

آخرین قیمت ۹۹نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۴۰نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

نمادهای «شپنا»، «فسبزوار»، «کیمیاتک»، «برکت»، «شبندر»، «شتران» و «کالا» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های بورس و نمادهای «توسن»، «فجهان»، «دی»، «فرابورس»، «مدیریت»، «کرمان»، و «ثتران» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود هزار و ۲۴۵میلیارد تومان رسید. حقوقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی بیش از هفت میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.

TSR Watermark - 226