بانک مرکزی اعلام کرد:

افزایش ۵۹.۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 20 هزار و 195 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 59.5 درصد افزایش داشته است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۰ هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد ریال( ۲۰٫۱۹۵٫۸ هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد ریال(۷٫۵۶۲٫۵هزار میلیارد ریال) معادل ۵۹٫۵ درصد افزایش داشته است.

 

به گزارش ایلنا،‌ بر اساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و بر گرفته از طبقه بندی ISIC است هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ بوده که بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری مبلغ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال (۱۳٫۴۲۴٫۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۶٫۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه ابتدای سال جاری معادل ۴ هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال(۴٫۸۳۴٫۸ هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال( ۱۳٫۴۲۴٫۷ هزار میلیارد ریال) است.

 

ملاحظه می‌شود از ۶ هزار و ۱۰۸ هزار میلیارد ریال(۶٫۱۰۸٫۲ هزارمیلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹٫۲ درصد آن ۴ هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال(مبلغ ۴٫۸۳۴٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.۱

 

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.