امکان ثبت نام در پرتال سازمان امور مالیاتی فراهم شد

در راستای کمک به کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات و سازمانها امکان ثبت نام در پرتال سازمان امور مالیاتی کشور مهیا شد .

در راستای کمک به کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات و سازمانها امکان ثبت نام در پرتال سازمان امور مالیاتی کشور مهیا شد .

هموطنان گرامی می توانند ضمن نصب نرم افزارفام موسسه اعتباری ملل  از خدمات ثبت نام در پرتال سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین از سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق استفاده نمایند.

 گفتنی است ازطریق نرم افزار فام می توان ضمن دریافت رمز دوم پویا برای انتقال وجه از طریق کارت به کارت از خدمات دیگر بانکی نیزاستفاده کرد.

امکان ثبت نام در پرتال مالیاتی از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل