امکان پرداخت بهای بنزین با کارت چند بانک وجود ندارد

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: امکان پرداخت بهای سوخت با کارت های بانکی سپه ، مهراقتصاد و حکمت تا ساعت ۲۴ امشب وجود ندارد.

به گزارش ایسنا،  امکان پرداخت بهای سوخت با کارت های بانکی سپه ، مهراقتصاد و حکمت تا ساعت ۲۴ امشب وجود ندارد.

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: امکان پرداخت بهای سوخت با کارت های بانکی سپه ، مهراقتصاد و حکمت تا ساعت ۲۴ امشب وجود ندارد.

از دیشب طبق اطلاعیه منتشرشده بانک سپه و به علت ایجاد تغییر در سامانه درخصوص موضوع ادغام چند بانک دیگر در سپه ، ما با اختلال و قطعی کارت های این بانک ها مواجه هستیم که مشکلاتی برای مردم و جایگاهداران ایجاد شده است.

 

ظاهرا قطعی این کارتها تا ساعت ۱۲ امشب ادامه دارد و ما از مردم می خواهیم از کارت های دیگر بانک ها استفاده کنند یا وجه نقد به همراه داشته باشند، زیرا طولانی شدن تسویه حساب مراجعان و کارکنان جایگاه ها موجب ایجاد صف مقابل جایگاه ها می شود.