سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:

انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی ادامه دارد

وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایبنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه دارد.

 سید احسان خاندوزی در یادداشتی در صفحه مجازی خود نوشت: ما میراث دار کسری‌ها و بی انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد.

ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد هیچ خطری را متوجه مردم وسپرده‌گذاران نمی‌کند.