شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:

انجام ۵۵۴ پرواز برای اعزام ۵۲ هزار زائر اربعین به کشور عراق

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق برنامه‌ریزی قبلی تا ساعت ۹ صبح امروز ۵۲ هزار نفر از زوار اربعین حسینی برای پیاده‌روی از طریق حمل و نقل هوایی به کشور عراق اعزام شدند.
به گزارش فارس، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: تا ساعت ۹ صبح امروز ۵۲ هزار زائر اربعین از طریق ۵۵۴ پرواز به کشور عراق اعزام شدند.

شهرام آدم‌نژاد اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قبلی تا ساعت ۹ صبح امروز ۵۲ هزار نفر از زوار اربعین حسینی برای پیاده‌روی از طریق حمل و نقل هوایی به کشور عراق اعزام شدند.

وی ادامه داد: این تعداد زائر از طریق ۵۵۴ پرواز برای سفر به عراق جابجا شدند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کسانی که ویزا دارند مشکلی برای اعزام ندارند، اظهار داشت: همه زوار دارای ویزای عراق از نظر اعزام به عراق با حمل و نقل هوایی مشکلی ندارند، فقط برخی از زوار در شهرهای بزرگی نظیر تهران و مشهد هنوز ویزا ندارند که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

 

آدم‌نژاد تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است در صورت نیاز پرواز فوق‌العاده برای اعزام زوار انجام شود.

 

وی در مورد سفر بازگشت زوار از طریق مرز مهران نیز توضیح داد: طبق همان برنامه‌ریزی قبلی مرز مهران برای زواری که قصد داشته باشند، برای برگشت از مدل حمل و نقل هوایی استفاده نکنند و به مرز مهران بیایند، آماده‌سازی شده است.

 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقرار اتوبوس‌ها برای خدمات‌دهی به زائران در پایانه مهران گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده ۲۵۰۰ اتوبوس برای سفر بازگشت زوار اربعین در نظر گرفته شده است.