سیداحمد علوی، عضو شورای شهر تهران:

اولویت‌های کاری در مدیریت شهری توجه ویژه به روشندلان است

عضو شورای شهر تهران در توییتی نوشت: روشندلان حتی از لذت قدم زدن در پیاده راه‌ها نیز محروم هستند و از اولویت‌های کاری ما در مدیریت شهری توجه ویژه به روشندلان است. 

به گزارش فارس، سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر به مناسبت روز جهانی عصای سفید اظهار داشت: نابینایان از جمله افرادی هستند که بیش از گروه‌های دیگر در طرح‌های شهری نادیده گرفته شده‌اند.

 

وی افزود: آنها حتی از لذت قدم زدن در پیاده راه‌ها نیز محروم هستند و از اولویت‌های کاری ما در مدیریت شهری توجه ویژه به روشندلان است.