ایجاد سامانه برخط قانون جدید مالیات برارزش افزوده

معاون حسابرسی امور مالیاتی تهران از ایجاد سامانه برخط قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای رفع موانع قانونی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی تهران، محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش ها و مساعدت های نیروی انتظامی با امور مالیاتی شهر و استان تهران تقدیر و تشکر کرد.

ابراهیمی با اشاره به وظایف ذاتی نیروی انتظامی که حفظ امنیت و آسایش در جامعه است گفت: در سال های اخیر، نیروی انتظامی علاوه بر ایجاد امنیت در کشور، احقاق حقوق دولت و ملت در حوزه شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی همواره یار و یاور سازمان امور مالیاتی بوده است.

در ادامه معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص  نقل و انتقال خودرو  تاکید کرد ، اینکه کدام نهاد متولی این امر باشد  دغدغه سازمان امور مالیاتی کشور نیست . وی افزود: احقاق حقوق مالیاتی دولت و ملت رسالت اصلی این سازمان است.

معاون سابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران در ادامه از  رفع موانع  قانونی با اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد سامانه برخط مرتبط با این موضوع در آینده نزدیک خبر داد.