خطیب‌زاده در واکنش به برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در فرودگاه مهرآباد:

این اقدام اشتباهی از سوی تیم اجرایی استقبال بود

سخنگوی وزارت امور خارجه، برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در فرودگاه مهرآباد را یک اشتباه از سوی تیم اجرایی استقبال عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در مراسم استقبال از اقای نیچروان بارزانی رییس اقلیم،  آن را یک اشتباه از سوی تیم اجرایی استقبال مستقر در فرودگاه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران همواره به وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی عراق احترام گذاشته و در این خصوص سیاست غیرقابل تغییری دارد.