بازگشت نوسان نرخ سود بین بانکی به کانال ۱۸ درصد + جدول

نرخ سود بین بانکی که در نیمه تیرماه وارد کانال ۱۷ درصدی شده بود در هفته اول مرداد ماه به ۱۸.۱۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایبنا، جدول تغییرات نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود در این بازار از ۱۷.۹۵ درصد در نیمه تیرماه امسال به ۱۸.۱۷ درصد در ۷ مردادماه افزایش یافته است.

البته این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی تیرماه تا ۱۸.۶۱ درصد هم افزایش یافته بود و در ۲۴ تیرماه نیز این شاخص معادل ۱۸.۳۱ درصد ثبت شده بود.

نرخ سود بین‌بانکی از خردادماه به زیر ۱۹ درصد رسیده و در کانال ۱۸ درصدی در نوسان بود ولی در نهایت با ادامه مسیر نزولی این نرخ در ۱۷ تیرماه وارد کانال ۱۷ درصدی شد اما در نیمه دوم تیرماه نمودار نرخ سود دوباره صعودی شد و به کانال ۱۸ درصد بازگشت.