بانک کارآفرین املاک مازاد تهران، کرج و عسلویه را می فروشد

 بانک کارآفرین از فروش املاک مازاد خبر داد.

بانک کارآفرین از فروش املاک مازاد خبر داد.

این شرکت اعلام کرد، املاک مازاد قید شده در آگهی در تهران و شهرستان را با شرایط پرداخت نقد و قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.