بانک گردشگری بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد

بانک گردشگری از ابتدای سال 1399 تاکنون در مجموع حدود 2000 فقره وام ازدواج به مبلغ 1423 میلیارد و 800 میلیون ریال به مزدوجین پرداخت کرده است.

بانک گردشگری از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون در مجموع حدود ۲۰۰۰ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۴۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به مزدوجین پرداخت کرده است.

به گزارش اقتصادروشن و به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در سال گذشته ۷۴۱ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۳۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعطا کرد که از این تعداد ۷۰۴ فقره وام ازدواج اشخاص عادی و ۳۷ فقره وام ازدواج اشخاص ایثارگر بود.

تعداد وام ازدواج پرداخت شده توسط بانک گردشگری از ابتدای امسال تا روز ۲۴ دی ماه جاری نیز برابر ۱۲۵۳ فقره به مبلغ ۱۰۳۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بود که ۱۱۹۲ فقره از وام‌ها برای اشخاص عادی و ۶۱ فقره به اشخاص ایثارگر تعلق داشت.

سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نشانی ve.cbi.ir ایران تنها مرجع رسمی کشور جهت ثبت نام متقاضیان تسهیلات یاد شده است.
در حال حاضر میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال است.

بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.