از سوی رئیس‌جمهوری؛

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد

رئیس جمهور دولت سیزدهم، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش فارس شب گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

در بخشی از متن بخش‌نامه آمده است: همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.

بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است.

رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به آسیب های مطروحه، جهت‌گیری های اساسی دولت در تدوین بودجه، سال ۱۴۰۱ عبارت است از ۱) رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ۲) ثبات اقتصادی، ۳) عدالت محوری، ۴) تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد.

در بخش دیگری از متن بخشنامه آمده است: بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت گیری های فوق الذکر تعیین شود؛ به دستگاه‌های اجرایی و استانها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیار، تجهیز ‌شود و همه دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه استفاده کنند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ۱۵ آذر است.