بخشنامه پرداخت تسهیلات بدون ضامن در بانک دی

بخشنامه اعطای تسهیلات خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون اخذ ضمانت در بانک دی اعلام شد.

بخشنامه اعطای تسهیلات خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون اخذ ضمانت در بانک دی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، در راستای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد و حصول رضایتمندی مشتریان و جامعه ایثارگران و تحقق دستورات ریاست محترم جمهور در جلسه تیم اقتصادی دولت، اعطای تسهیلات خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون اخذ ضمانت شخص ثالث به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف) شرایط اعطای تسهیلات به خانواده معزز شهداء، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید

چنانچه متقاضی تسهیلات خرد از خانواده معزز شهدا، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه‌بندی ایرانیان و در قبال ارائه نامه کسر از حقوق و معرفی‌نامه بنیاد شهید به شرح ذیل می‌باشد:

– افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال

– افراد دارای رتبه اعتباری C در صورتی که حقوق‌شان را در بانک دی دریافت می‌کنند تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال و در صورتی که حقوق‌شان را در بانکی غیر از بانک دی دریافت می‌کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال.

ب) شرایط اعطای تسهیلات به کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی

چنانچه متقاضی تسهیلات خرد، کارمند شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد و واریز حقوق آنان نزد بانک دی صورت می‌پذیرد، سقف تسهیلات قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه‌بندی ایرانیان و در قبال نامه کسر از حقوق و ارائه چک یا سفته به شرح ذیل می‌باشد:

– افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال

– افراد دارای رتبه اعتباری C تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال.