بدهی خارجی ایران کاهش یافت

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان آبان ۱۴۰۰ به ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان آبان ۱۴۰۰ به ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

 

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان آبان ۱۴۰۰ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار است که ۶ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

 

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۳۶ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۸۶۷ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و دو میلیارد و ۱۶۹ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

 

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.

 

لازم به ذکر است که نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.