برگزاری قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه

سی و پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه کشی برگزار خواهد شد.

سی و پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه کشی برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، جوایز قرعه کشی حساب های پس انداز بانک رفاه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱۶۰ فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال

۱۰۶۰ فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال

۲۶۰ کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال

۶۶۰ فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش سی میلیون ریال

۱۹۷هزار و ۸۶۰ فقره جایزه نقدی هر یک به ارزش یک میلیون ریال

گفتنی است، شرکت در قرعه کشی جوایز قرض الحسنه پس انداز منوط به حفظ حداقل موجودی ۵۰۰ هزار ریال در مدت زمان ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۹۹ تا پایان وقت اداری ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰(۹۰ روز پس از آخرین مهلت برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی) و مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی ۵۰۰ هزار ریال در روز برگزاری قرعه کشی است.

نحوه امتیاز دهی به حساب ها بر اساس هر ۵۰ هزار ریال در هر روز ۱ امتیاز می باشد.