برگزاری قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک ملی

چهل و دومین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، قرعه کشی این دوره با حضور اعضای هیات نظارت متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سید فرید موسوی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، محمود خادمیان رییس صندوق پس انداز ملی ایران و چند تن از روسا ومعاونین ادارات کل بانک همراه بود.

اسامی برندگان این مرحله از قرعه کشی پس از تایید هیات نظارت، به زودی در سایت بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir قابل مشاهده خواهد بود.
برای این دوره از قرعه کشی ۸۰۲ هزار و ۹۰۰ فقره جایزه به ارزش بیش از یک هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

یکصد فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، یک هزار و ۴۰۰ فقره کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و یک هزار و ۴۰۰ فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۱۰ میلیون ریال تنها بخشی از این جوایز است.